PlayStation 4 ได้ไปต่อแต่ว่า XboxOne ไม่

ข่าวเกมคอนโซล PlayStation 4 ได้ไปต่อแต่ว่า XboxOne ไม่

ทำไมตอนนี้เครื่องเล่นเกมคอนโซลรุ่นล่าสุดของ Sony ก็คือ PlayStation 5  ส่วนทางของ Microsoft ก็คือ Xbox Series X/S  ซึ่งทั้ง 2 เครื่องกำลังเป็นที่สนใจของตลาดเกมมากเลยทีเดียวจนถึงขั้นในตอนนี้เครื่องเล่นเกมคอนโซลทั้ง 2 เครื่องมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเลยด้วยซ้ำทำให้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ไหนก็หาเครื่อง PlayStation 5 และ Xbox Series X/S ได้ยากมาก ทำให้ผู้ที่ต้องการจะซื้อเครื่องเล่นเกมที่เป็นเครื่องรุ่นใหม่จำเป็นต้องรอไปก่อน และหาเครื่องรุ่นเก่ามาเล่นแทนซึ่งเครื่องรุ่นก่อนหน้าก็คือ PlayStation 4 และ Xbox One นั่นเอง ประวัติความเป็นมาของเครื่อง PlayStation 4 และ Xbox One เครื่อง PlayStation 4 และ Xbox One  ได้ถูกวางจำหน่ายในปีเดียวกันนั่นก็คือปี 2013 ทำให้ 2 เครื่องนี้เป็นเครื่องที่เป็นคู่แข่งกันทางด้านการค้าเช่นเดียวกับ  PlayStation 5 และ Xbox Series X/S ที่วางขายอยู่ในปัจจุบันนี้ […]